Conferința Europeană de Tineret

Conferința de tineret a Uniunii Europene de la București are ca obiectiv, în primul rând, să stabilească legătura dintre Dialogul UE privind tineretul și obiectivele stabilite de Strategia UE pentru tineret (2019-2027) prin abordarea directă a obiectivelor UE pentru tineret, în special a obiectivului nr. 7 locuri de muncă de calitate pentru toți.

Acest lucru vine în contextul în care ocuparea forței de muncă rămâne una dintre cele mai importante preocupări ale tinerilor în care UE ar trebui să ia măsuri. [1] Astfel, Președinția română consideră că este important să se implice în mod direct tinerii în vederea identificării mai multor soluții privind modalitățile de îmbunătățire a accesului la muncă decentă pentru tinerii europeni.

Cu toate că s-au înregistrat progrese în UE în ceea ce privește recuperarea din criza economică, indicatorii arată că, în special, dacă privim tinerii care nu au un loc de muncă, educație sau formare profesională (NEET), încă mai trebuie făcute eforturi [2] Inegalitatea veniturilor, calitatea locurilor de muncă, condițiile de muncă precare sau riscul sărăciei la locul de muncă sunt chestiuni importante pe agenda tinerilor și, prin urmare, ar trebui abordate. În plus, perspectivele de angajare ale viitorului pot fi la fel de încurajatoare și îngrijorătoare în lumina tendințelor care au început deja să influențeze natura muncii. S-ar putea menționa aici factori care influențează, de exemplu, progresele tehnologice care se preconizează că vor determina o utilizare sporită a tehnologiilor digitale și a proceselor de automatizare în economie, rata crescândă a dependenței economice în rândul vârstnicilor din UE, creșterea cererii de competențe superioare pe piața muncii și chiar și schimbările climatice, având în vedere ambițiile UE de a trece la o economie competitivă cu emisii reduse de carbon.

În acest context, conferința urmărește să ofere o platformă de discuții pentru a explora, împreună cu tinerii, modalități de îmbunătățire a elaborării politicilor în ceea ce privește gestionarea acestor transformări și impactul lor asupra locurilor de muncă, a educației și, în general, asupra perspectivelor calității vieții. Evenimentul urmărește, de asemenea, să prezinte anumite acțiuni concrete și metodologii testate pe tema propusă de acest ciclu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *