Child Guarantee – studiu de fezabilitate.

Particip săptămâna aceasta la lucrările grupului de lucru pentru studiul de fezabilitate pentru “Child Guarantee” al Comisiei Europene.

În urma apelului din 2015 al Parlamentului European de a introduce o garanție a copilului și a solicitării ulterioare către Comisia Europeană (CE) din 2017 de a pune în aplicare o acțiune pregătitoare pentru a explora domeniul său de aplicare potențial, Comisia a lansat în 2018 un studiu de fezabilitate care are drept scop examinarea și formularea de propuneri cu privire la modul în care un program specific ar putea fi cel mai bine dezvoltat pentru a lupta împotriva sărăciei și a excluziunii sociale în rândul copiilor cei mai defavorizați ai UE (în special: copiii care trăiesc în situații familiale precare, copiii care locuiesc în instituții, copiii cu medii de migranți [ inclusiv copiii refugiați] și copiii cu dizabilități) și pentru a le asigura accesul la cele cinci domenii de politică (PA) identificate de Parlamentul European (adică asistență medicală gratuită, educație gratuită, educație gratuită și îngrijire timpurie a copilăriei [ECEC], locuințe decente și nutriție adecvată).

Acest Studiu de Fezabilitate pentru Garanția Copilului (FSCG) a fost comandat ca parte esențială a acțiunii pregătitoare convenite între CE și Parlamentul European. FSCG este gestionat de un consorțiu format din Applica și Institutul de cercetare socio-economică din Luxemburg (LISER), în colaborare cu Eurochild și Salvați Copiii.

Diferitele rezultate ale FSCG includ patru documente de discuție pentru grupul țintă – unul pentru fiecare dintre cele patru grupuri țintă (TG) identificate de Comisie.
Fiecare dintre ei examinează în detaliu problemele în legătură cu accesul copiilor din TG la cele cinci PA identificate de Parlament și analizează și evaluează punctele forte și punctele slabe ale abordărilor și politicilor existente la nivel național și UE. Acesta se bazează foarte mult pe analiza prezentată în Raportul de inițiere FSCG, pe rezultatele din cele 28 de rapoarte de țară FSCG și din cele cinci documente de politici FSCG, precum și pe rezultatele consultării online FSCG, literatura existentă și consultarea cu experți cheie.

Lucrările de discuție despre TG constituie resurse importante pentru cele patru ateliere de informare TG. Discuțiile la ateliere, împreună cu rezultatele diferitelor rapoarte, vor fi apoi introduse într-un raport intermediar, care va oferi baza pentru discuții la o conferință finală la începutul anului 2020. Rezultatele finale ale studiului vor fi apoi rezumate în Raportul final FSCG.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *